Sasha Pevak

Sasha Pevak (jie/jos) yra nepriklausomi (-os) kūrėjai (-os), Nacionalinio taikomųjų menų centro Paryžiuje (CNAP) tyrėjai (-os), besidomintys (-čios) Vakarų Europos ir postsovietinės erdvės problematika. Prancūzijoje veikiančių Sasha Pevak meninės praktikos kyla iš juos/jas dominančių išvietinimo tyrimų, savo rusiškos, ukrainietiškos ir graikiškos kilmės, kultūrinės atminties ir šeimos istorijos apmąstymų. „Remiuosi postkolonializmo ir queer studijomis ir savo pačių, kaip Vakarų pasaulio atstovų (-ių) patirtimi Rytų Europoje,” – savo kūrybinėje biografijoje rašo Sasha Pevak.

Mėnesio trukmės rezidencijos SODAS 2123 metu Pevak vystys jau vykdomus ir formuos naują kuratorinį tyrimus. Šiuo metu kuratorių CNAP atliekamas tyrimas analizuoja sovietinės Rusijos kolonijinę agresiją ir jos poveikį kultūrai. Antrąjį tyrimą Pevak vysto kartu su tyrėjų grupe „Beyond the post-soviet”. Jis yra atliekamas specialiai Mudam muziejui Liuksemburge ir gvildena sovietinio-rusiško kolonializmo, prievartinio iškeldinimo ir kalbos problematiką. Trečiąjį tyrimą kuratorius planuoja kartu su naujai įsteigtos eksperimentinės Monrealio bienalės SPHERES kuratorių kolektyvu. Pastarasis bus skirtas Monrealyje gyvenančioms išeivių iš Rytų Europos ir Baltijos šalių bendruomenėms.

Lapkritį Sasha Pevak ketina susitikti su Lietuvos kultūros lauko darbuotojais ir darbuotojomis, menininkais ir menininkėmis, imti interviu, lankytis muziejuose, galerijose ir kultūros centruose, švietimo įstaigose, archyvuose ir rinkti tyrimui reikalingus dokumentus.

Sasha Pevak rezidencija vykdo SODAS 2123 ir Lietuvos kultūros institutas.

SODAS 2123 rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.