Aušra Vismantaitė-Silva

Aušra Vismantaitė-Silva yra nepriklausoma tyrėja, meninių, socialinių bei ūkinių projektų kuratorė, gyvenanti Lietuvoje ir Meksikoje. Pastaruoju metu Aušra užsiima prieš-kolonijinio peizažo, augalų migracijos, skirtingų agrotechnikų, sodininkavimo, kolektyvės atminties tyrimais. Taip pat ji kuruoja bendruomenės daržą „Daržas 2123“, kuris yra įsikūręs kultūros komplekso SODAS 2123 teritorijoje.

Bendruomenės daržas sutelkia dėmesį į aktyvų bendradarbiavimą su vietos bendruomene per įvairius kūrybinius procesus – bendradarbiavimo archyvus, pokalbius, dalyvaujamąją bei bendruomeninę veiklą. Rezidencijos metu, per bendruomenės daržo kontekstą bus siekiama permąstyti maistą ir žemės ūkį, kaip pamatines gyvenimo išraiškas – socialumo, saugumo, istorijos, autonomijos, bendruomeniškumo bei kasdienės rutinos motyvais.

SODAS 2123 rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.