Fadwa Bouziane

Fadwa Bouziane meninė praktika grindžiama remiantis asmenine rasine ir moters tapatybių patirtimi. Jos kūrybiniai tyrimai nagrinėja, kaip performanso menas ir istorijų pasakojimas tampa katalizatoriais, transformuojantys kūne esančias traumas. Bouziane naudoja performanso meną analizuoti ryšius tarp tapatybės, kūno ir proto. Jos judesiu paremta praktika atskleidžia ilgalaikes įtampas, saugomas kūne. Remiantis šiuolaikine literatūra, trauma gali tapti ritualu ir būti išreikšta per netinkamai veikiančius mechanizmus. Jie padeda paleisti jausmus ir emocijas, susijusias su vaikystės traumomis bei patiriama nuolatine socialine įtampa, kurią formuoja įvairios patirtys. Knygoje ” The Body Keeps the Score: Brain, mind, and Body in the Healing of Trauma”, autorius Bessel Van Der Kolk aprašo, jog ritmingi gestai, pavyzdžiui, supimasis ir būgnų mušimas, padeda kontroliuoti trauminius išgyvenimus. Fadwa Bouziane prisideda prie šio tyrimo nagrinėjant kaip pasikartojantys judesiai kuria ritualines atmosferas, kuriuos gali imituoti socialinias rasinių bendruomenių patirtis.

„Kingfisher” tyrėjų rezidencija yra organizuojama Vilniaus Dailės Akademijos Doktorantūros skyriaus kartu su SODAS 2123. Visi rezidentai pristatys savo tyrimus atvirų renginių metu bei tyrėjų simpoziume „Nei tai karalius, nei tai žuvis”, kuris vyks lapkričio 8-11 dienomis Vilniaus Dailės Akademijoje ir SODAS 2123. Daugiau informacijos: https://www.vda.lt/en/doctoral-studies/postgraduate-studies/events-and-exhibitions/research-symposium-2023

SODAS 2123 rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.