Mykolas Valantinas

Mykolas Valantinas yra tarpdisciplininis menininkas iš Lietuvos, gyvenantis tarp Berlyno ir Vilniaus. Darbų meninis laukas aprėpia fotografiją, kino ir instaliacijos medijas. Filosofijos išsilavinimą turintis menininkas savo kūryboje dažnai psichoanalitinį tyrimą kreipia į save ar visuomenės psichikos būsenas. Kūriniuose galima aptikti liaudies pasakojimų ir mitologijų, taip pat kaip pasakojimo būdai pasitelkia siaubo, dokumentinių ir išgalvotų naratyvų sintezė.

SODAS 2123 rezidencijos metu, Mykolas Valantinas dirbs ties naujais kūriniais, kurie bus pristatomi festivalyje Audra.

Ši rezidencija yra organizuojama kartu su festivaliu Audra, kuruojama Tautvydo Urbelio.