Martin Born

Martin Born užaugo vėlyvojoje pokario Vakarų Vokietijoje, studijavo Nyderlanduose, o nuo 2012 m. gyvena Helsinkyje, Suomijoje. Pradėjęs savo kelią kaip grafikos dizaineris, vėliau susidomėjo erdviniais tyrinėjimais. Martin pirmasis darbinis fokusas buvo nukreiptas į viešų erdvių dirbtuvėms ko-organizavimą nenaudojamame nekilnojamame turte ir kontra-kapitalistinių režimų bei jų veiklos tyrinėjimus. Nuo 2017 m. Martin veikla sutelkta į erdvinės praktikos tyrimų rezidencijų kuravimą, bendradarbiaujant su Helsinkio tarptautine menininkų programa – HIAP, Strelkos institutu, Iaspis, Britų taryba, Dizaino muziejumi Helsinkyje ir Paimio Sanatorium fondu.

SODAS 2123 rezidencijos metu, Martin dirbs ties tyrimu apie eksperimentines organizacijas, kuris yra jo kuratorystės ir tvarumo studijų Aalto universitete, Helsinkyje dalis.

Šį rezidencija yra vykdoma kartu su organizacija Architektūros Fondas.

Rezidenciją remia Šiaurės šalių ministrų taryba, Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa.

SODAS 2123 veiklas remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.