Andreas Brunner

Andreas Brunner yra Šveicarijoje gimęs vizualiųjų menų kūrėjas, šiuo metu gyvenantis Reikjavike. Jis baigė Liucernos taikomųjų mokslų ir menų universitetą, o Islandijos dailės akademijoje – vaizduojamojo meno magistrantūros programą. Pastaraisiais metais Andreas kūrybinė praktika nėra susieta su tam tikra medija, tai veikiau nuoseklus koncepcijų peržiūrėjimas, kuris pasireiškia įvairiomis formomis. Šie konceptai dažnai susiję su kultūros raida, prasmės kūrimu, laiko ir materialumo sąvokomis.

SODAS 2123 rezidencijoje Andreas planuoja toliau eksperimentuoti kurdamas darbinius eskizus. Jie apima skulptūrinius elementus, piešinius ir eseistinius video eskizus, susijusius su kūrėjo vykdomu meniniu tyrimu.

Rezidencijų programą SODAS 2123 remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.