Kūrybinės performanso dirbtuvės „dialogiškas kūnas“

2023 m. liepos 22 d., kultūros erdvėje „Entity“ (Vitebsko g. 21, Vilnius), esančioje kultūros komplekse SODAS 2123, vyks menininkės Dainos Pupkevičiūtės kūrybinės performanso dirbtuvės „Dialogiškas kūnas“. Šis renginys yra projekto „Blossom v1.2“ dalis.

Šios performanso dirbtuvės skirtos meninink*ms ir meno student*ms, kuri*s svarsto apie performatyvios raiškos principus, vertę ir vaidmenį klimato ir kitų kritinių lūžių kontekste. Dirbtuvių dalyvės/iai/* bus pakviestos/i/* diskutuoti apie tvarias kūrybines praktikas ir supažindintos/i/* su dialogiškomis, įkūnytomis ir įvietintomis praktikomis. Tvarumo kaip išorinės ir vidinės praktikos principus dalyvės/iai/* išbandys keliais judesio, balso ir klausymo pratimais. Šie pratimai skirti pasiruošti performatyviam veiksmui ir siekiant sutelkties – norint išgirsti tiek save, tiek kitą.

Esant geram orui, dirbtuvės prasidės Entity erdvėje, o tuomet persikels į lauką. Dalyvių prašoma nevėluoti, vilkėti patogius drabužius, vilkėti patogią avalynę ir nepamiršti gertuvės vandens.

Dirbtuvėse dalyvaujant dalyv*ms, nekalbantiems/čioms/* lietuvių kalba, dirbtuvių kalba bus anglų.

Kūrybinių dirbtuvių data: 2023 m. liepos 22 d. 14:00–16:30 val.

Renginys vyks kultūros erdvėje „Entity“ (Vitebsko g. 21, Vilnius), kultūros komplekse SODAS 2123.

Registracijos forma į dirbtuves

Įėjimas į renginį nemokamas.

Renginys vyks lietuvių arba anglų kalba, prisitaikant prie dalyvių. Trukmė: 2,5 valandos.

Vizuale naudojama fotografija daryta Antti Ahonen.

Daina Pupkevičiūtė kuria garsą, performansą ir tekstą bei tyrinėja žmonių santykius su ne- žmonėmis klimato krizės kontekste. Jai svarbūs tvarumo ir atsakomybės, kūno ir politikos, ribų bei sienų klausimai. Ji įsitikinusi, kad menas, kaip viena iš santykio su kitomis/ais/* formų, niekada nėra neutralus. Daina Pupkevičiūtė yra menininkė, edukatorė, tarptautinio performanso meno festivalio CREATurE Live Art (2011-2018) viena steigėjų ir kuratorių, industrinės kultūros platformos MATTERS (2018-2022) organizatorė ir kuratorė. Jos meno praktika yra tarpsritinė, dalis jos
paremta kokybinių tyrimų prieigomis. Nuo 2012 ji rezidavo meno rezidencijose Estijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje, Lenkijoje, Islandijoje ir kitur; atliko performansus Lietuvoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje ir Bulgarijoje; išleido 7 solo albumus; jos kūriniai rado vietą įvairiose kompiliacijose; ji kuria garsą performansui, kinui, teatrui ir šokiui. Jos meninė praktika persipina su moksliniu darbu: ji yra Tartu universiteto doktorantė, taikomosios antropologijos organizacijos Anthropos tyrėja. Jos tyrimai susitelkia į klimato krizę kaip esminio trūkio santykiuose tarp žmonių ir nežmonių rezultatą.

Šis renginys yra SODAS 2123 ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos įgyvendinamo projekto „Blossom v1.2“ dalis.
Renginį organizuoja kultūros kompleksas SODAS 2123, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir kultūros erdvė Entity.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Pagrindinis informacinis partneris 15min.