Hannah Foley

Hannah Foley yra tarpdisciplininė menininkė, tyrėja ir kuratorė, gyvenanti Nipalunoje/Hobarte (Australija). Savo kūrybinėje praktikoje, kuri yra paremta procesais,  menininkė svarsto politinius klausimus, fenomenologinį ir konceptualų kūną, kuris tampa  priemone tyrinėti esamus ir spekuliatyvus būties būdus pasaulyje/ir su pasauliu. Tyrinėdama vidinių ryšių tinklą, egzistuojantį tarp žmogiškųjų ir kitų būtybių, bei jų aplinką, Hannah praktika domisi erdvėmis “tarp” – ieškant ir reaguojant į ten vykstančias įtampas, abipusiškumą ir derybas.

Ankstesniuose projektuose menininkė pasitelkdavo performansus, instaliacijas, tekstus ir garsus. Kiekvienas jos kūrinys prasideda nuo kūno, gestų ir išgyventų procesų tyrinėjimo. Naujausi autorės darbai apjungia oro modeliavimą per kolektyvines ir performatyvias kvėpavimo praktikas, ledo partitūras su įterptais garsiniais, lauko performansų burbulais ir kinetinės rūko rinkimo skulptūras.

Šiuo metu Hannah yra Tasmanijos universiteto doktorantė. Ji tyrinėja post-humanistinio performanso meno metodologiją, paremtą hidrofeministiniu supratimu apie kūną. Jos atliekamame tyrime daugiausia dėmesio yra skiriama afektyvaus susidūrimo „hidropoetikai”, pasitelkiant vertimą ir bendradarbiavimą su nežmogiškaisiais vandens kūnais.

Rezidencijos SODAS 2123 metu Hannah tyrinės Vilnios ir Neries upių vandens bendradarbiavimo strategijas ir jų vertimą.

„Kingfisher” tyrėjų rezidencija yra organizuojama Vilniaus Dailės Akademijos Doktorantūros skyriaus kartu su SODAS 2123. Visi rezidentai pristatys savo tyrimus atvirų renginių metu bei tyrėjų simpoziume „Nei tai karalius, nei tai žuvis”, kuris vyks lapkričio 8-11 dienomis Vilniaus Dailės Akademijoje ir SODAS 2123. Daugiau informacijos: https://www.vda.lt/en/doctoral-studies/postgraduate-studies/events-and-exhibitions/research-symposium-2023

SODAS 2123 rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.