Anna Mikkola

Anna Mikkola yra suomių menininkė, gyvenanti Londone, Berlyne ir Helsinkyje. Savo praktikoje ji dažniausiai pasitelkia judančius vaizdus ir audiovizualines instaliacijas, tyrinėja, kaip technologijos formuoja subjektyvumą, žmonių santykius su aplinka, kolektyviškumą ir ateities vizijas. Jos darbuose dažnai kalbama apie porėtumą, pavyzdžiui, tyrinėjant, kaip naratyvai ir medžiagos keičiasi keliaujant per įvairius tinklus, ekologijas ir infrastruktūras. Naujausiuose projektuose menininkė domisi taksonomija ir botanika kaip kolonijoms būdingomis praktikomis, kurios ypatingais būdais organizuoja gamtą. Taip pat Anna tyrinėja neapibrėžtumą ir subjektyvumą mokslinėje praktikoje, ypač klimato modeliavimo kontekstuose.

Annos darbai buvo eksponuojami tarptautinėse parodose: Somerset House, Šiuolaikinio meno institute, SPACE, Jupiter Woods (Londone), Sonic Acts (Amsterdamas), Rewire festivalyje (Haga), HIAP (Helsinkis), Trust (Berlynas),

L’Inconnue (Niujorkas), INDEX (Stokholmas) ir FUTURA (Praha). Ji skaitė pranešimus ECAL (Lozana) ir New Museum (Niujorkas). Jos darbai buvo publikuoti tokiuose leidiniuose kaip Elephant magazine, Berlin Art Link, Kaleidoscope ir
Rhizome. 2018 m. Anna baigė Goldsmiths (Londonas) magistro studijas ir nuo tada yra Somerset House Studios reziduojanti menininkė. Ji taip pat buvo viena iš projektų erdvės V4ULT Berlyne įkūrėjų (2013-2015 m.).

Rezidencijos metu Anna nagrinės taksonomiją, klasifikaciją ir optimizavimą, taip pat neapibrėžtumą ir subjektyvumą moksliniuose tyrimuose, remdamasi buvusios Lietuvos astrobotanikos laboratorijos tyrimais bei augindama augalus iš kosmose buvusių sėklų. Ji toliau eksperimentuos su hibridiniu judančių vaizdų kūrimo procesu, kuriame derinami rasti,
originalūs, archyviniai bei kompiuteriu sukurti kadrai, taip pat animacija, sukurta vaizdo žaidimams. Anna taip pat darys lauko įrašus ir juose ieškos subjektyvumo, kurio neįmanoma užfiksuoti algoritmiškai. Šie tyrimai bus panaudoti būsimame video kūrinyje.

Rezidenciją remia Šiaurės šalių ministrų taryba, Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa.

SODAS 2123 veiklas remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.