Andrejs Poikāns garso meno performansas

Gegužės 26 d. 18 val. kviečiame visus į SODAS 2123 rezidencijų programos dalyvio Andrejs Poikāns garso meno performansą.

Garso meno performansas įgaus algoritmiškai sukomponuotos paskaitos formą, kurioje menininko kalba yra papildoma garsais, kurie įsiterpia, persipina ir užpildo tylos akimirkas. Ribos tarp girdimo ir sapnuojamo garso išnyksta. Paskaitoje bus nagrinėjamos okultinių garso įrašymo priemonių istorijos bei mitinės praktikos, prisidėjusios prie šiuolaikinių skaičiavimo utopijų.

Daugiau apie menininką:
Andrejs Poikāns yra menininkas ir tyrėjas, gyvenantis Rygoje (Latvija) ir Hagoje (Nyderlandai). Savo praktikoje jis naudoja naujųjų medijų technikas, eksperimentuoja su spekuliatyviu programinės įrangos menu, kompiuterine grafika, garso instaliacijomis, elektroakustine muzika ir garso performansais. Kaip tyrėją, jį domina klausymosi būdų, garso suvokimo, kalbos filosofijos, medijų archeologijos ir eksperimentinės kompiuterinės muzikos temos. Jis yra baigęs Naujųjų medijų meno bakalauro programą Liepojos universitete (2017- 2020 m.) ir dirba tyrimų darbuotoju Hagos karališkosios konservatorijos Sonologijos institute.

Pastaruoju metu jo meninis interesas – žmogaus balso poetika ir metafizika – subjektyvumo klausimų rizomas. Šiais ieškojimais menininkas bando nubraižyti klausymosi žemėlapį, kuriame dalyvauja „vidiniai” ir „išoriniai” garsovaizdžiai bei išsitrynusios ribos tarp jų.

Renginys vyks lauke, šalia įėjimo į galeriją Atletika.

Renginys vyks anglų kalba.

Andrejs Poikāns rezidenciją remia Šiaurės ministrų tarybos vykdoma kultūros mobilumo programa.

SODAS 2123 veiklas remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.